Museke,

"Nyame Ndwom - Ebenezer O Mbrɛ Nyame Aboa Yɛn Abɛdu Nyi" Of Awongoh

Unwanga "Nyame Ndwom - Ebenezer O Mbrɛ Nyame Aboa Yɛn Abɛdu Nyi".

"Nyame Ndwom - Ebenezer O Mbrɛ Nyame Aboa Yɛn Abɛdu Nyi" na-ado ikwo a.
Ikwo of iko na-ado akan.

Awongoh

"Ebenezer" na-awongoh unwam of itiat.
Abasi-Isong of mfon na-no ata amor.
Abasi-Isong of mfon na-yaha nnyịn.
Abasi-Isong na-unwam nnyịn: ruo nam utom eti.
Abasi-Isong of mfon na-ado buku.

Ikọ

Ampa ara Nyankopɔn ne adom ara kwa
Na ndɛ yɛ da so te ase yi
Sɛ ɔbra akortoka yɛ den dɛn ara
Ɔ ayi yɛn afiri owu yi mu

Adwuma papa biara a yɛ redi
Ɛ firi Nyame ne mboa
Nti yɛ bɛtow Ebenezer na yɛ akyerɛ ase
Mbrɛ Nyame aboa yɛn abɛdu nyi

Mo mma yɛ ntow

Ngyeso
Ebenezer o
Mbrɛ Nyame aboa yɛn abɛdu nyi
Ebenezer o
Nyame ne adom ara kwa

<< Akpa | Ifen >>