Aiyewo,

"Oladimeji Alimi" Of Utom

Oladimeji Alimi na-nam nsido?

Oladimeji Alimi na-ado owo eti a.

Obio amọ na-ado Nigeria.
Anye na-ima obio idung. Anye na-koot usén keere-keet. Nyin na-ima Oladimeji Alimi.

Utom amọ.

Oladimeji Alimi na-nam ndise.

  • "Alhaji Aide" - Silent Scandals 1 (2009)
  • "Alhaji Aide" - Silent Scandals 2 (2009)
<< Akpa | Ifen >>