fie.nipa,

Mmo

Freetown, Huambo ye Ibadan.

Freetown
Ami na-ka'a, na-ka'a, na-ka'a.
Afo na-ka'a, na-ka'a, na-ka'a.
Anye na-ka'a, na-ka'a, na-ka'a.
Anye na-ka'a, na-ka'a, na-ka'a.
Nyin na-ka'a, na-ka'a, na-ka'a.
Mbufo na-ka'a, na-ka'a, na-ka'a.
Mmo na-ka'a, na-ka'a, na-ka'a.

Huambo
Ami na-ka'a, na-ka'a, na-ka'a.
Afo na-ka'a, na-ka'a, na-ka'a.
Anye na-ka'a, na-ka'a, na-ka'a.
Anye na-ka'a, na-ka'a, na-ka'a.
Nyin na-ka'a, na-ka'a, na-ka'a.
Mbufo na-ka'a, na-ka'a, na-ka'a.
Mmo na-ka'a, na-ka'a, na-ka'a.

Ibadan
Ami na-ka'a, na-ka'a, na-ka'a.
Afo na-ka'a, na-ka'a, na-ka'a.
Anye na-ka'a, na-ka'a, na-ka'a.
Anye na-ka'a, na-ka'a, na-ka'a.
Nyin na-ka'a, na-ka'a, na-ka'a.
Mbufo na-ka'a, na-ka'a, na-ka'a.
Mmo na-ka'a, na-ka'a, na-ka'a.

Learn something new from the Ibibio Dictionary

  1. mmo
  2. mbufo
  3. nyin
  4. anye
  5. anye
  6. afo
  7. ami
<< Previous | Next >>